Ολοκληρώσατε τη κράτηση event στο 1st Andros on Foot Festival !

 

Θα λάβετε άμεσα ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο email σας με τις μέρες και

τα συστατικά της κάθε μέρας που διαλέξατε. Αν δεν δείτε το μήνυμα στα

εισερχόμενα της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας ελέγξτε το φάκελο

ανεπιθύμητης αλληλογραφίας SPAM.

 

Αν επιλέξατε τραπεζικό λογαριασμό για την επικύρωση της κράτησης είναι

απαραίτητο να εξοφλήσετε το οφειλόμενο ποσό άμεσα.

 

Σας περιμένουμε στα σημεία συνάντησης κάθε δραστηριότητας όπως

περιγράφονται στη μέρα κάθε δραστηριότητας στην ιστοσελίδα μας !