Συνεργαζόμενα καταλύματα-ειδικές τιμές για το Φεστιβάλ

Πρόκειται για τις επιχειρήσεις εκείνες που στηρίζουν τη φροντίδα των μονοπατιών & ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας για ειδικές τιμές για τους επισκέπτες του Φεστιβάλ