Όροι συμμετοχής στις δράσεις του 2ου Andros on Foot Festival

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει πλήθος δράσεων που απαίτησαν τη συνεργασία πληθώρας φορέων και ανθρώπων. Η πραγματοποίηση των δράσεων αυτών εξαρτάται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τους συνδιοργανωτές φορείς και άτομα (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, επιστήμονες-ξεναγοί, μεταφορείς κλπ.)

Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών στο πρόγραμμα λόγω καιρού ή ανωτέρας βίας.

Στη περίπτωση ακύρωσης της πεζοπορίας θα ενημερωθείτε με γραπτό μήνυμα στο κινητό σας & στο email που έχετε δηλώσει το συντομότερο δυνατό

Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης πεζοπορίας λόγω καιρού οι δραστηριότητες φαγητού θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθούν κανονικά.

Μόνο αν οι δραστηριότητες φαγητού ακυρωθούν εκ μέρους των συνδιοργανωτών φορέων (Πολιτιστικοί Σύλλογοι) θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων και στη περίπτωση αυτή θα απευθύνεστε στο info@androsonfootfestival.gr

Προθεσμίες

Οι δράσεις του Φεστιβάλ απαιτούν για την υλοποίηση τους τη συνεργασία παρόχων μεταφορών και των ανθρώπων των τοπικών Συλλόγων και κοινοτήτων στα χωριά της Άνδρου που θα παρέχουν τα γεύματα του Φεστιβάλ. Είναι απαραίτητο να δοθεί στους παρόχους αυτούς μια ενημέρωση 3 ημερών για τον όγκο των επισκεπτών για να μπορέσουν να οργανώσουν το έργο τους.

Οι πεζοπορίες μας θα υποστηριχθούν από τοπικούς εθελοντές και συνοδούς.

Για τους παραπάνω λόγους, τόσο οι εγγραφές όσο και οι κρατήσεις θέσεων στις δράσεις του Φεστιβάλ θα γίνονται για συμμετοχές το ελάχιστο 3 μέρες πριν την υλοποίηση κάθε δράσης. Πχ. αν επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή και κράτηση θέσης σε δράσεις του Φεστιβάλ στις 13Οκτωβρίου θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι 10 Οκτωβρίου.

Όροι συμμετοχής στις πεζοπορίες του 2ου Andros on Foot Festival

Διαβάστε τους αναλυτικά εδώ https://www.androsroutes.gr/el/hike_advice_roules/