ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 6km ΧΩΡΑ – ΥΨΗΛΟΥ – ΛΑΜΥΡΑ- ΜΕΝΗΤΕΣ. ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΨΗΛΟΥ ΜΕΣΑΘΟΥΡΙΟΥ ΛΑΜΥΡΩΝ & ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΝΗΤΩΝ

Πεζοπορία 6 km από τη Χώρα στους γραφικούς οικισμούς Υψηλού, Λαμύρων, Μεσαθουρίου και Μενήτων με τα περιποιημένα σπίτια και τις πολυάριθμες πηγές. Κέρασμα από το Σύλλογο Υψηλού-Μεσαθουρίου-Λαμύρων στο Παρθεναγωγείο Λαμύρων. […]