Συνοπτικό πρόγραμμα & Προτεινόμενες περιοχές διαμονής ανά μέρα

Παρακάτω παρουσιάζονται

  • το συνοπτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ μαζί με τις προτεινόμενες περιοχές διαμονής ανά ημέρα.

Για κάθε μέρα του Φεστιβάλ προγραμματίζονται μετακινήσεις με μεταφορικά μέσα του Φεστιβάλ για τους εγγεγραμένους. Οι μετακινήσεις αυτές θα γίνονται μόνο ΑΠΟ και ΠΡΟΣ τις προτεινόμενες περιοχές διαμονής.

Πχ. στις 5 Οκτωβρίου υπάρχει προγραματισμένη μετακίνηση από το Γαύριο προς την αφετηρία της πεζοπορίας στον Αμόλοχο. Στο τέλος της πεζοπορίας το πρόγραμμα περιλαμβάνει πανηγύρι στο Μακροτάνταλο, οπότε θα υπάρχει προγραμματισμένη πεζοπορία από εκεί προς το Γαύριο.

Απαραίτητη θα είναι η δήλωση συμμετοχής, ενώ προβλέπεται καταβολή συμβολικού αντίτιμου για τις μετακινήσεις του Φεστιβάλ. Το κόστος για τις μετακινήσεις παρουσιάζεται ανά ημέρα στο ημερολογιακό πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Εφόσον  επιλέξετε να μείνετε σε άλλες περιοχές από τις προτεινόμενες, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τις μετακινήσεις σας  :

  • (αν επιλέξετε να μετακινηθείτε με τα μέσα του Φεστιβάλ), ΠΡΟΣ και ΑΠΟ τη προτεινόμενη περιοχή διαμονής της κάθε μέρας
  • (αν επιλέξετε να μετακινηθείτε με δικά σας μέσα) ΠΡΟΣ την αφετηρία της πεζοπορίας και ΑΠΟ το τέλος της πεζοπορίας και της εκάστοτε δραστηριότητας πχ. πανηγύρι ή ξενάγηση ΠΡΟΣ το μέρος διαμονής σας.

Ακόμη κι αν δεν χρειαστείτε μετακίνηση με τα μέσα του Φεστιβάλ θα πρέπει να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στη κάθε πεζοπορία.

Δείτε λοιπόν τις προτεινόμενες περιοχές διαμονής στον παρακάτω πίνακα

DateDaySuggested are for overnight stay
5/10/2019SaturdayGavrio
6/10/2019SundayGavrio or Batsi
7/10/2019MondayGavrio or Batsi
8/10/2019TuesdayBatsi
9/10/2019WednesdayGavrio or Batsi
10/10/2019ThursdayChora
11/10/2019FridayChora or Menites
12/10/2019SaturdayGavrio, Batsi or Chora
13/10/2019SundayChora
14/10/2019MondayChora or Apikia
15/10/2019TuesdayChora or Menites
16/10/2019WednesdayChora or Ormos Korthi
17/10/2019ThursdayChora or Ormos Korthi
18/10/2019FridayOrmos Korthi
19/10/2019SaturdayOrmos Korthi